Poloha autodielne

Dielňa sa nachádza v priemyselnom parku na Továrenskej ulici (Sliač). Ak prichádzate starou cestou od ZV, alebo BB, zabočte smerom do kúpeľov Sliač. Potom po prejazde rieky Hron na prvú odbočku v pravo (cca 200 m za mostom). Asi 50 m po ľavej strane je vjazd do areálu priemyselného parku. Dieľna sa nachádza úplne v zadnej časti pr. parku a je dostatočne označená. Pozrite si aj priloženú mapu.

>